قیمت دامنه

جستجوی سریع دامنه

بهترین قیمت ثبت و تمدید دامنه

دامنه ها

 • COM.
 • NET.
 • ORG.
 • INFO.
 • IR.
 • IN.
 • PRO.
 • ASIA.
 • BIZ.
 • EU.
 • CO.
 • TV.
 • CO.IR.
 • NET.IR.
 • ORG.IR.
 • AC.IR.
 • GOV.IR.
 • ID.IR.
 • SCH.IR.
 • NAME.
 • WEBSITE.
 • ME.
 • XYZ.

ثبت

 • ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۲,۰۰۰ تومان
 • ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۵,۵۰۰ تومان
 • ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ۵۱,۰۰۰ تومان
 • ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۸,۰۰۰ تومان
 • ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ۸۹,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ۶۳,۰۰۰ تومان
 • ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۶,۰۰۰ تومان

تمدید

 • ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۲,۰۰۰ تومان
 • ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۵,۵۰۰ تومان
 • ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ۵۱,۰۰۰ تومان
 • ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۸,۰۰۰ تومان
 • ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ۸۹,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ۶۳,۰۰۰ تومان
 • ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۶,۰۰۰ تومان

انتقال

 • ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۲,۰۰۰ تومان
 • ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۵,۵۰۰ تومان
 • ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ۵۱,۰۰۰ تومان
 • ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۸,۰۰۰ تومان
 • ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ۸۹,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ۶۳,۰۰۰ تومان
 • ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۶,۰۰۰ تومان

مدت اعتبار تمامی پرداخت ها یک سال می باشد.

ثبت آنی دامنه API

دامنه های خود را تنها با چند کلیک و پرداخت سریع به صورت آنی ثبت کنید و به مدیریت آن بپردازید.

قیمت مناسب

دامنه مورد نظر خودتان را با قیمتی مناسب تر از هرجایی به نام خودتان ثبت کنید و به مدیریت در پنل اختصاصی خود بپردازید.

پنل مدیریتی

تجربه کار با حرفه ای ترین و کامل ترین پنل مدیریت دامنه های ملی و بین المللی را در مهر سرور تجربه کنید.

مدیریت آسان DNS

به سادگی DNS های خود را مدیریت کنید و نسبت به حذف و اضافه کردن آنها در پنل مدیریت خود بدون دخالت هیچ کسی اقدام نمایید.

مهر سرور

قبت دامنه

میزبانی وبسایت

سرور ممجازی

طراحی وبسایت
گواهینامه ssl